Науковi форуми Харкова Українська мова Русский язык English language Зроби нас дошнею сторiнкою Додати в Обране
 
Головна сторiнка   Форуми   Пошук    Про проект
 
ІІ Міжнародна конференція «Інтегровані технології та енергозбереження» (ІТЕ 2016)
Дата проведення: вересень 2016 р.
Мiсце проведення: м. Харків
Вiдповiдальна органiзацiя: НТУ»ХПІ», кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів, вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.: (057) 720-22-95 720-22-78 pau@kpi.kharkov.ua
Кiлькiсть учасникiв: 100
Спiворганiзатори: Міністерство освіти і науки України; АТ «Співдружність-Т»; Університет «Паннонія» (Угорщина); Університет Манчестеру (Велика Британія); Технічний університет (Хорватія); Арістотелевський університет Тессалоніки (Греція); Європейська Комісія (Бельгія)
 
 
Видання конференцiї (0) Iншi перiодичнi видання (0)
 
 
Головна сторiнка  Форуми  Пошук  Про проект 

 Проект НТУ "ХПИ" | Сайты: Архив документов 2 | 3 | 4 | Библиотека | Статьи | Учебные пособия | Научные работы | магистранты | MicroCAD | Вестник | Вестник | Политехник | Политехник | Научные работы | Научные конференции | Студенческая конференция | Авторефераты | Патенты и изобретения | Навчальні посібники | Навчальні посібники | Каталог | Политехник | phd | microcad | patent | schedul | conf | studconf | academy-it | scholar | bibliometrica | microcad.cc.ua | книги | Архив статей "Вестник"    

© 2013 Харкiв 

Вгору сторiнки